RYCHLÉ ODKAZY
 
Základní informace - Prodej kanalizační techniky Tisk článku  
KONTAKTY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA
KONTAKTY - PRODEJ
KANALIZAČNÍ TECHNIKY

UZAVŘENÍ SMLOUVY / ZMĚNA
KVALITA VODY
ODEČET VODOMĚRU
ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ
REKLAMAČNÍ FORMULÁŘÚSTŘEDNA
TEL.: +420 463 030 222


NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  


Úvod

V roce 1997 zřídila naše akciová společnost samostatný obchodní úsek. Důvodem k tomu byl především zvyšující se počet prodaných kanalizačních vozidel firmy KROLL/HELLMERS. Po zřízení samostatného úseku byla zahájena spolupráce také s firmami IBAK z Kielu, která je výrobcem kamerových systémů pro monitoring kanalizací a s firmou IMS - robotové systémy. Od roku 2012 nově zastupujeme firmu KARDIAM - výrobce frézovacích nástrojů. V roce 2013 jsme zahájili prodej sanačních UV rukávců německého výrobce SAERTEX multiCom.

Činnost obchodního úseku je možno obecně rozdělit na standardní materiálně-technické zabezpečení vlastních provozů naší akciové společnosti, dále pak na prodej tuzemského vodohospodářského materiálu a prodej zboží cizím investorům. Poslední a z hlediska finančního objemu největší částí obchodní činnosti je již zmiňovaný prodej zahraničních technologií našich smluvních partnerů a zároveň provádění servisu na dodaných technologiích. Postupně byla obchodní činnost rozšířena o prodej různého zahraničního příslušenství, které se týká provozování vodovodů a kanalizací.


 Finanční objemy

 Roční obrat MTZ pro provozy akciové společnosti VAK Jablonné se pohybuje v objemu cca 10 až 20 mil. Kč. Tržby za prodej tuzemského a zahraničního materiálu, zboží a služeb pro cizí investory se pohybuje v desítkách mil.Kč, v úspěšných letech i přes 100 mil. Kč.

Do České republiky bylo doposud dovezeno zboží za více než miliardu Kč bez DPH. Z toho největší podíl zaujímá prodej kanalizačních čisticích vozidel firmy KROLL/HELLMERS, kamerových systémů firmy IBAK, robotických systémů firmy IMS Robotics a sanačních rukávců firmy SAERTEX multiCom.
 

 Propagační a marketingová činnost

Obchodní úsek akciové společnosti VAK Jablonné se pravidelně účastní různých výstav a konferencí, na kterých prezentuje výrobky všech zastupovaných firem a to jak v České Republice, tak i v zahraničí.

Z tuzemských konferencí a veletrhů jsou to např.:


•    Odborný seminář VHOS Moravská Třebová
•    Konference VODA-ZLÍN
•    Konference o bezvýkopových technologiích NO-DIG
•    Mezinárodní vodohospodářská výstava VOD-KA v Praze
•    Konference SOVAK

Ze zahraničních konferencí a veletrhů jsou to např.:


•    Veletrh techniky pro životní prostředí  IFAT Mnichov, SRN
•    RO KA TECH, Kassel, SRN
•    Konference ODPADOVÉ VODY Slovensko

 

 

Copyright © 2018
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Všechna práva vyhrazena.
created TH SOFT