RYCHLÉ ODKAZY
 
Vodovod Králíky-Červený Potok Tisk článku  
KONTAKTY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA
KONTAKTY - PRODEJ
KANALIZAČNÍ TECHNIKY

UZAVŘENÍ SMLOUVY / ZMĚNA
KVALITA VODY
ODEČET VODOMĚRU
ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ
REKLAMAČNÍ FORMULÁŘÚSTŘEDNA
TEL.: +420 463 030 222


NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  

 

Zveřejněno 2.2.2018

Vážení odběratelelé,

stabilizace vnitřní vrstvy cementové výstelky trubního přivaděče  probíhá sice pomalu, ale jakost pitné vody v parametru pH již vyhovuje příslušné hygienické normě.
Průběh procesu stabilizace vnitřní ochranné vrstvy je znázorněn na přiloženém grafu hodnot pH ve spotřebišti Červený potok.

 

 

Zveřejněno 24.7.2017

Vážení odběratelé,

dovolujeme Vás informovat a upozornit na skutečnost, že opatřením Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 29.6.2017 pod č.j. KHSPA 10265/2017/HOK-UO byl určen mírnější limit ukazatele pH pro pitnou vodu vodovodu Králíky – Červený Potok na dobu do 30.6.2020. Dále byla tímto opatřením určena maximální povolená hodnota ukazatele Ph 10,0 mezní intervalu 6,5 – 10,0 na dobu, na kterou se určuje mírnější hygienický limit, tj. do 30.6.2020.

Maximální hodnota 10 mg/l byla stanovena na základě výsledků rozborů jakosti pitné vody z přivaděče Dolní Hedeč – Červený Potok, kde je vysoké pH v pitné vodě způsobeno vymýváním potrubí nového trubního přivaděče (potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou – vyložení maltou z vysokopecního cementu).   Z důvodů reakce dodávané vody a cementové vystýlky nového přivaděče z Dolní Hedeče je pak zvýšené nadlimit pH.
Závěrem uvádíme, že se nejedná o trvalý stav, ale po dobu stabilizace potrubí není tato voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy.

 

 

 

Copyright © 2018
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Všechna práva vyhrazena.
created TH SOFT