RYCHLÉ ODKAZY
 
Prezentace z republikové konference o podzemních vodách Tisk článku  
KONTAKTY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA KONTAKTY - PRODEJ KANALIZAČNÍ TECHNIKY UZAVŘENÍ SMLOUVY / ZMĚNA KVALITA VODY ODEČET VODOMĚRU POSTUP PŘI VÝMĚNĚ VODOMĚRU REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ NAPIŠTE NÁM ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  
 RNDr. H. Prchalová - Novinky v Evropském vodním právu z pohledu využívání a ochrany zdrojů podzemních vod
 J. Nietscheová - Podzemní vody pro vodárenské vyuůívání z pohledu českého práva
 R. Kadlecová - Rebilance zásob podzemních vod
 RNDr. S.Šeda - Úloha hydrogeologů v procesu využívání zdrojů podzemní vody
 Z.Keprtová - Péče o zdroje podzemní vody ve státních podnicích Povodí Vltavy
 Ing. J. Kožušníček - Péče o podzemní vody ve VHS Olomouc, a.s.
 RNDr. S.Šeda - Stav jímacích objektů podzemní vody ČR a optimalizace jímacích území
 Mgr. J.Vrbová - Řád jímací oblasti
 Mgr. J.Vrbová - Stav ochr.pásem vodních zdrojů podzemní vody a návrh směřující k jejich sjednocování a    vyváženosti
 Ing. J.Novák - Praktické zkušenosti s ochranou podzemních vod na jižní Moravě
 J.Novotná - Výstavba kanalizací - negativní dopady na hydrogeologické poměry
 RNDr. S.Šeda - Rizikové činnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod
 RNDr. M.Milický - Aplikace hydraulických modelů
 N.Rapantová - Matematic.modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi
 RNDr. V.Chrastný - Možnosti využití izotopové geochemie ve vodárenské praxi
 J.Slavík - Voda pro Brno
 Smutek - podzemní vody
 RNDr. I.Koroš - Polická pánev
 A.Grmela - Jímání podzemní vody v oblastech těžby nerostných surovin
 RNDr. S.Šeda - Litovelské Pomoraví - odběr vody versus ochrana lužního lesa
 RNDr. S.Šeda - Oprava vrtu V-2 H.Čermná
 N.Rapantová - Příkladová studie jímací území Ostrava-Nová Ves

 

Copyright © 2022
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Všechna práva vyhrazena.
created TH SOFT