RYCHLÉ ODKAZY
 
Prezentace z konference Podzemní vody 2015 Tisk článku  
KONTAKTY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA KONTAKTY - PRODEJ KANALIZAČNÍ TECHNIKY UZAVŘENÍ SMLOUVY / ZMĚNA KVALITA VODY ODEČET VODOMĚRU POSTUP PŘI VÝMĚNĚ VODOMĚRU REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ NAPIŠTE NÁM ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  

 

 Název  Autor  Společnost  
 Vyhodnocení četnosti suchých období v ČR  Adam Vizina, Martin Hanel, Radek Vlnas, Ladislav Kašpárek  Výzkumný ústav vodohospodárský T. G. Masaryka ZOBRAZIT
 Jednotlivé podoby sucha a jejich dopady na vodárenské zdroje na Moravě  Ing. Jiří Novák  Vodárenská akciová společnost, a.s. ZOBRAZIT
 Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách  Ing. Eva Soukalová, CSc.  Český hydrometeorologický ústav ZOBRAZIT
 Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech  Josef V. Datel  Výzkumný ústav vodohospodárský T. G. Masaryka ZOBRAZIT
 Primární okruh s vrty pro tepelná čerpadla - projekt, legislativa, realizace, trendy  Ing. Arch. Pavel Cihelka  Asociace pro využití tepelných čerpadel ZOBRAZIT
 Metoda pulzního hydraulického štěpení hornin pro účely zefektivnění jímání podzemní vody nebo zemského tepla  H.Semíková  ISATech s.r.o. ZOBRAZIT
 Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR  RNDr. Hana Prchalová  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha ZOBRAZIT
 Hydraulické modely – nástroj předpovědi vlivu sucha na stav zásob podzemní vody  RNDr. Martin Milický,Ing. Jan Uhlík Ph.D.  ProGeo,s.r.o. ZOBRAZIT
 Systémová opatření vedoucí k zmírňování nedostatku vody vlivem sucha  RNDr. Svatopluk Šeda  OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí ZOBRAZIT
 Tepelná čerpadla využívající tepelnou energii země  Ing. Josef Slováček  Asociace pro využití tepelných čerpadel ZOBRAZIT
 Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana vodárensky využívaných vodních zdrojů  RNDr. Svatopluk  Šeda  OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí ZOBRAZIT
 Geologie a tepelné vlastnosti hornin  Mgr. Michal Havlík  Asociace pro využití tepelných čerpadel ZOBRAZIT
 Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití  Marek Skalický  Vodárna Káraný,a.s. ZOBRAZIT
 Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení podzemní vody  Jaroslav Rožnovský  Český hydrometeorologický ústav ZOBRAZIT
 Přesnost pozorování změn hydrologické bilance z hlediska využitelných vodních zdrojů  Radek Vlnas  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha ZOBRAZIT

 

Copyright © 2022
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Všechna práva vyhrazena.
created TH SOFT