RYCHLÉ ODKAZY
 
Vodovod Králíky-Červený Potok Tisk článku  
KONTAKTY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA KONTAKTY - PRODEJ KANALIZAČNÍ TECHNIKY UZAVŘENÍ SMLOUVY / ZMĚNA KVALITA VODY ODEČET VODOMĚRU POSTUP PŘI VÝMĚNĚ VODOMĚRU REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ NAPIŠTE NÁM ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  

 

Vážení odběratelelé,

stabilizace vnitřní vrstvy cementové výstelky trubního přivaděče  probíhá sice pomalu, ale jakost pitné vody v parametru pH již vyhovuje příslušné hygienické normě.
 

Průběh procesu stabilizace vnitřní ochranné vrstvy je znázorněn na přiloženém grafu hodnot pH ve spotřebišti Červený potok.

VÝSLEDKY MONITORINGU PITNÉ VODY V PARAMETRU PH

ČERVENÝ POTOK 2017 - 2020  +  graf

 
 

Vážení odběratelé,

dovolujeme Vás informovat a upozornit na skutečnost, že opatřením Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 29.6.2017 pod č.j. KHSPA 10265/2017/HOK-UO byl určen mírnější limit ukazatele pH pro pitnou vodu vodovodu Králíky – Červený Potok na dobu do 30.6.2020. Dále byla tímto opatřením určena maximální povolená hodnota ukazatele Ph 10,0 mezní intervalu 6,5 – 10,0 na dobu, na kterou se určuje mírnější hygienický limit, tj. do 30.6.2020.

Maximální hodnota 10 mg/l byla stanovena na základě výsledků rozborů jakosti pitné vody z přivaděče Dolní Hedeč – Červený Potok, kde je vysoké pH v pitné vodě způsobeno vymýváním potrubí nového trubního přivaděče (potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou – vyložení maltou z vysokopecního cementu).   Z důvodů reakce dodávané vody a cementové vystýlky nového přivaděče z Dolní Hedeče je pak zvýšené nadlimit pH.
Závěrem uvádíme, že se nejedná o trvalý stav, ale po dobu stabilizace potrubí není tato voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy.

 

 

Copyright © 2020
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Všechna práva vyhrazena.
created TH SOFT