RYCHLÉ ODKAZY
 
Profil firmy Tisk článku  
KONTAKTY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA KONTAKTY - PRODEJ KANALIZAČNÍ TECHNIKY UZAVŘENÍ SMLOUVY / ZMĚNA KVALITA VODY ODEČET VODOMĚRU POSTUP PŘI VÝMĚNĚ VODOMĚRU REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ NAPIŠTE NÁM ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  

Předmět činnosti akciové společnosti VAK Jablonné nad Orlicí se rozšířil z tradičních činností, kterými jsou výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, údržba a opravy VH sítí a objektů, i na různé další obchodní služby a činnosti, které jsou většinou spojeny s vodním hospodářstvím.

Prioritami společnosti jsou:

  • plynulá výroba a dodávka kvalitní pitné vody odběratelům při náležité péči o vodárenské zařízení s cílem zabezpečit spolehlivost vodárenského systému i při mimořádných situacích
  • systematická péče o rozvodné sítě s cílem snižovat ztráty vody, eliminace nežádoucích poruch. Havárie vodovodních řadů odstraňovat v co možná nejkratších lhůtách a minimalizovat tak přerušení dodávek vody. K tomuto využívat informací vodárenského dispečinku s nepřetržitou službou.
  • zabezpečit postupně rekonstrukce a intenzifikace všech čistíren odpadních vod v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie a přispívat tak ke zlepšování kvality vody v povrchových tocích
  • systematickou péčí zlepšovat postupně mnohde neutěšený stav kanalizační sítě, a to jak rekonstrukcemi ucelených úseků, tak i dílčími lokálními opravami. Odstraňovat tak vysoký stupeň zastaralosti a opotřebovanosti kanalizace
  • každým rokem uvolnit část finančních prostředků na monitoringy kvality vody ve využívaných vodních zdrojích. Priority vidět nejen u velkých spotřebišť, jako je Choceň, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, ale i u systémů malých obcí - Velká Skrovnice, Brandýs nad Orlicí, Horní Třešňovec, Oucmanice a další
  • usměrňovat cenovou politikou vývoj cen vodného a stočného, aby odrážel nutné výdaje společnosti a současně nárůst cen nepřekročil sociálně únosnou mez
  • postupně optimalizovat počty pracovníků na jednotlivých úsecích s cílem snižování, případně stagnace provozních nákladů při zachování provozní spolehlivosti zařízení a zlepšování služeb zákazníkům
Copyright © 2021
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Všechna práva vyhrazena.
created TH SOFT