RYCHLÉ ODKAZY
 
Strategické záměry Tisk článku  
KONTAKTY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA KONTAKTY - PRODEJ KANALIZAČNÍ TECHNIKY UZAVŘENÍ SMLOUVY / ZMĚNA KVALITA VODY ODEČET VODOMĚRU ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ NAPIŠTE NÁM POSTUP PŘI VÝMĚNĚ VODOMĚRU

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  

Hlavní strategické záměry společnosti na období 2016-2017:

 

Rozhodující vliv na objem rekonstrukcí a oprav má „Plán financování obnovy infrastrukturního majetku“ v letech 2013 až 2022 (dále jen PFOIM), který je každoročně přepočítáván z údajů majetkové a provozní evidence.
V roce 2015 bylo na obnovu majetku vynaloženo celkem 55,6 mil. Kč bez DPH, což činí cca 109 % plánu.
V letech 2016-2017 projekčně připravujeme dva nové rozsáhlé rozvojové projekty skupinových vodovodů Brandýsko a Letohradsko-Orlicko. Po ukončení projektových dokumentací a získání územních rozhodnutí požádáme o přidělení dotací v rámci výzev nového plánovacího období Operačního programu životního prostředí nebo ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR.
V souladu s PFOIM budeme realizovat nutné rekonstrukce vodovodů, úpraven vody, ČOV a kanalizací včetně požadavků a potřeb akcionářů společnosti.
Dále budeme pokračovat v revizích a sanacích stávajících vodních zdrojů starších 30 let, abychom udrželi pozitivní trendy v kvalitě pitné vody, dodávané našim odběratelům.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Všechna práva vyhrazena.
created TH SOFT