RYCHLÉ ODKAZY
 
Seznam akcí - finančně podporované investice Tisk článku  
KONTAKTY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA KONTAKTY - PRODEJ KANALIZAČNÍ TECHNIKY UZAVŘENÍ SMLOUVY / ZMĚNA KVALITA VODY ODEČET VODOMĚRU ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ NAPIŠTE NÁM POSTUP PŘI VÝMĚNĚ VODOMĚRU

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  
 
 
PROBÍHAJÍCÍ AKCE:
 
Skupinový vodovod Brandýsko
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

PREZENTACE FOTOGRAFIÍ

Termín zahájení:            XII .2019

Generální dodavatel:      sdr. firem Profistav a.s. – Geosan Group a.s. – Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.

Rozpočtové náklady:    150.996.706,42 Kč bez DPH

Předmětem plnění je nová stavba vodovodních řadů a výtlaků v lokalitách Choceň, Brandýs nad Orlicí přes obec Seč, VDJ Sudslava až do Skrovnice a dále ze zdroje Klopoty u obce Říčky přes obce Dobrá Voda, Rviště, VDJ Kaliště a VDJ Homolka. Součástí je dále realizace nového vrtu CH-2 u stávajícího VDJ Choceň, napojení stávající studny S-2 v Klopotech na novou akumulaci, výstavba nového VDJ Mostek 2 x 250 m3, nového VDJ Sudslava 2 x 100 m3, výstavba nové akumulace 70 m3 u ČS Klopoty a rozšíření akumulace VDJ Kaliště (současný stav 60 m3) o 1 x 110 m3. Stavba se člení na 20 stavebních objektů a 7 provozních souborů.

 

Kanalizace Horní Třešňovec 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 

Termín zahájení:            1. 4. 2020

Generální dodavatel:      EVT Stavby s.r.o., Svitavy

Rozpočtové náklady:     63.810.236,30 Kč bez DPH

Předmětem plnění je vybudování splaškové kanalizace v celkové délce 6 439 m v obci Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí, za účelem odvedení odpadních splaškových vod. Navržená kanalizace bude zaústěna do kanalizačního systému obce Dolní Třešňovec (vybudován v roce 2015), čímž budou splaškové odpadní vody svedeny až na čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV“) Lanškroun. Součástí stavby je též přeložka vodovodu ve třech místech.

 

PLÁNOVANÉ AKCE:

Skupinový vodovod Letohradsko
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 

Termín zahájení:            20. 4. 2020

Generální dodavatel:      VCES a.s., Praha

Rozpočtové náklady:     97.800.979,26 Kč bez DPH

Předmětem plnění je rozšíření provozní akumulace pro město Letohrad výstavbou nového VDJ v lokalitě Bažantnice (kapacita akumulace 2x 500 m3) s využitím vodního zdroje LT2 a nové čerpací stanice ČS2 a nového vodního zdroje LT5 s novou čerpací stanicí ČS3. Součástí předmětu plnění je dále provedení nových a náhradních páteřních rozvodových a výtlačných řadů vodovodní sítě města Letohrad a nové čerpací stanice ČS1 z vodního zdroje LT1 za účelem zajištění provozní spolehlivosti vodovodní sítě ve městě Letohrad. Provozní kapacita pro obec Mistrovice a okolí bude rozšířena výstavbou nového VDJ Mistrovice II s kapacitou akumulací 2x 400 m3. Provedeno bude dále posílení stávající čerpací stanice ČS Sutice a ČS Lubník II včetně úpravy jejího přívodu. Stavba se člení na 18 stavebních objektů a 8 provozních souborů.

Koncepční rozvojové investice -
skupinové vodovody Letohradsko a Brandýsko

autor : Ing.Ondřej Hanuš
( prezentaci ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE )

DOKONČENÉ AKCE

Běstovice-dostavba kanalizace a čištění odpadních vod obce Běstovice

ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí 

Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod Letohrad

Kanalizace Dolní Třešňovec

Úpravna vody  pro vodní zdroj CH-1 a nového kapacitního vodojemu Choceň

 

         

Copyright © 2020
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Všechna práva vyhrazena.
created TH SOFT