RYCHLÉ ODKAZY
 
Ostatní investice Tisk článku  
KONTAKTY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA KONTAKTY - PRODEJ KANALIZAČNÍ TECHNIKY UZAVŘENÍ SMLOUVY / ZMĚNA KVALITA VODY ODEČET VODOMĚRU POSTUP PŘI VÝMĚNĚ VODOMĚRU REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ NAPIŠTE NÁM ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  

 

Rok 2019

ČOV Choceň – výměna vrat a dveří                                        ZOBRAZIT
ČOV Lanškroun – sanace lapáku písku                             ZOBRAZIT
ČOV Letohrad – kalolis                                             ZOBRAZIT
ČOV Jablonné nad Orlicí – místnost pro kalolis              ZOBRAZIT
Choceň, ČOV – dokončení rekonstrukce provozní budovy  ZOBRAZIT
Kameničná - ATS ZOBRAZIT

 

Rok 2018

Choceň, ČOV – zahájení rekonstrukce provozní budovy   ZOBRAZIT
Lanškroun – rekonstrukce budovy provozu vodovodů ZOBRAZIT
ČOV Lanškroun – rekonstrukce objektů přítoku   ZOBRAZIT
ČOV Choceň  – kalolis  ZOBRAZIT

 

Rok 2017

Areál VAK Jablonné nad Orlicí a.s. - servisní hala pro kanalizační vozidla ZOBRAZIT
Areál VAK Jablonné nad Orlicí a.s. - výměna vrat garáží ZOBRAZIT
Sanace úseku vodovodního přivaděče(výtlaku) Jablonský les–vodojem Mistrovice Sutice ZOBRAZIT
Stavební úpravy úpravny vody Klášterec n.O.     ZOBRAZIT
Regenerace a kamerové prohlídky vrtů   ZOBRAZIT
Nový sítopásový lis a stavební úpravy kalolisovny na ČOV Lanškroun ZOBRAZIT
Propojení vodovodu  Choceň - Svatý Jiří ZOBRAZIT
Ostatní investice ukončené v r.2017     ZOBRAZIT

Rok 2016

Oprava vodojemu a čerpací stanice Tatenice     ZOBRAZIT
Oprava ČS a akumulace Klopoty ZOBRAZIT
Rekonstrukce vrtu LO 5/3 Choceň - Peliny ZOBRAZIT
Oprava vodojemu Pastviny ZOBRAZIT
Oprava vodojemu Písečná   ZOBRAZIT
Oprava  vodojemu Vlčkovice   ZOBRAZIT
Oprava  vodojemu Mlýnický Dvůr ZOBRAZIT
Změna technologie stabilizace kalů na ČOV Lanškroun na aerobní stabilizaci ZOBRAZIT
Choceň, rekonstrukce budovy provozu vodovodů ZOBRAZIT
Zateplení fásády správní budovy v Jablonném n.O. ZOBRAZIT
Oprava přečerpávací stanice Kunvald ZOBRAZIT
Ostatní investice ukončené v r.2016 ZOBRAZIT

Rok 2015

Oprava  vodojemu Dolní Dobrouč                                                                         ZOBRAZIT
Oprava  přečerpávací stanice Písečná                                                                   ZOBRAZIT
Oprava čerpací stanice Dolní Dobrouč                                                                   ZOBRAZIT
ČS studny Albrechtice                                                                                          ZOBRAZIT

Oprava čerpací stanice Králíky                                                                              ZOBRAZIT

Oprava čerpací stanice Horní Čermná                                                                    ZOBRAZIT
Oprava vodojemu Jamné nad Orlicí - dolní                                                             ZOBRAZIT
Oprava vodojemu "Kozinec"                                                                                  ZOBRAZIT
Oprava vodojemu Mladkov                                                                                    ZOBRAZIT
Oprava čerpací stanice Semanín                                                                            ZOBRAZIT
Oprava čerpací stanice Sobkovice                                                                           ZOBRAZIT
Oprava vodojemu v Horním Třešňovci                                                                      ZOBRAZIT

 

Rok 2014

Oprava budovy VDJ Loučky                                                                                       ZOBRAZIT
Oprava budovy ČS Svatý Jiří                                                                                     ZOBRAZIT
Oprava budovy ČS Choceň - JÚ  Darebnice                                                                 ZOBRAZIT
Oprava VDJ nízkého pásma Letohrad                                                                         ZOBRAZIT
Nová přečerpávací stanice Orlice - Jablonský les                                                         ZOBRAZIT
Generální oprava  budovy VDJ Kunvald -  Sběrná                                                        ZOBRAZIT
Rekonstrukce ÚV Čenkovice                                                                                      ZOBRAZIT

 

Rok 2013

 Oprava VDJ Mladkov                                                                                                ZOBRAZIT
 Oprava VDJ Řetová-Pustina                                                                                      ZOBRAZIT
 Oprava VDJ Červená Voda                                                                                       ZOBRAZIT
 Oprava oplocení ČS Těchonín                                                                                   ZOBRAZIT
 Oprava objektu skladu chemikálií Jablonné nad Orlicí                                                  ZOBRAZIT
 Oprava VDJ Kunvald-Hladová Voda                                                                            ZOBRAZIT
 Oprava VDj Letohrad-Ovčín                                                                                      ZOBRAZIT
 Lanškroun-ČOV zastřešení jímky na svážené odpadní vody                                           ZOBRAZIT
 Intenzifikace ČOV Letohrad a dostavba kanalizace                                                       ZOBRAZIT
 Letohrad-zdroj a ČS Štola                                                                                         ZOBRAZIT
 Rekonstrukce pláště skladu MTZ Jablonné nad Orlicí                                                    ZOBRAZIT
 Rekonstrukce technologie PČS Anenská Studánka                                                       ZOBRAZIT
 Oprava zdroje V2 Horní Čermná                                                                                ZOBRAZIT
 Celkový přehled vynaložených investičních prostředků za rok 2013                                ZOBRAZIT

 

Rok 2012 a starší

ČOV Jablonné nad Orlicí zobraz
ČOV Choceň zobraz
ČOV Lanškroun - intenzifikace 2005/07 zobraz
ČOV Letohrad zobraz
Vodojem Dobříkov zobraz
Úpravna vody Svatý Jiří zobraz
Vodojem Tatenice zobraz
Úpravna vody Horní Čermná zobraz
Vodojem Jehnědí zobraz
Vodojem České Libchavy zobraz
Čerpací stanice České Libchavy zobraz
Dolní vodojem Dolní Dobrouč zobraz
Horní vodojem Dolní Dobrouč zobraz
Přečerpávací stanice Dolní Dobrouč zobraz
Vodojem Letohrad - nižší pásmo zobraz
Vodojem Letohrad - vyšší pásmo zobraz
Vodojem Jamné nad Orlicí-pod prameništěm zobraz
Čerpací stanice Letohrad Orlice zobraz
Úpravna vody Sudslava zobraz
Úpravna vody Červená Voda zobraz

 

Copyright © 2020
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Všechna práva vyhrazena.
created TH SOFT