Základní informace

 

Obchodní firma  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
   
Sídlo Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
   
IČO 48173398
   
DIČ CZ48173398
   
Datum založení 1. 1. 1994, společnost byla založena na dobu neurčitou
   
Zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové,
  spisová značka: oddíl B, vložka 991
   
Bankovní spojení 2506611/0100, Komerční banka
   
ID dat.schránky wr5uy77

 

Při transformaci majetku státního podniku Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí byly použity dva základní způsoby privatizace:

* privatizace formou převodu části státního podniku do právní formy akciové společnosti

* privatizace formou bezúplatného převodu majetku na obce a města

 

Podle schváleného privatizačního projektu přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí do vlastnictví Fondu národního majetku ČR.

K 1. lednu a 1. únoru 1994 předal Fond národního majetku vodohospodářský majetek jednotlivým obcím a městům. Nová vodohospodářská společnost obchodního jména Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, akciová společnost vznikla 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku. Od svého založení patříme mezi menší, zato viditelné společnosti v rámci vodohospodářských organizací ČR. Za toto zviditelnění vděčíme jednak naším aktivitám v obchodní činnosti mimo hlavní předmět podnikání, a jednak otevřenému a vstřícnému jednání s našimi akcionáři i s našimi obchodními partnery.

Podle privatizačního projektu se do akciové společnosti v lednu 1994 zapojilo 44 subjektů obcí a měst. Města a obce vlastnila 85 % akcií. V průběhu uzavírání dohod o bezúplatném převodu majetku projevilo zájem o vstup do nové akciové společnosti dalších 11 obcí.

 

Z hlediska údržby, oprav i zásadnějších rekonstrukcí byla realizována řada výměn vodovodních sítí z mnohem kvalitnějších materiálů s cílem zlepšit kvalitu vody a snížit ztráty vody v trubní síti. K udržení těchto cílů slouží nepřetržitý provoz vodárenského dispečinku a důsledné sledování kvality vody.

 

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 27. 1. 2022, 07:19