Základní informace - Prodej kanalizační techniky


Úvod

V roce 1997 zřídila naše akciová společnost samostatný obchodní úsek. Důvodem k tomu byl především zvyšující se počet prodaných kanalizačních vozidel firmy KROLL/HELLMERS.
Obchodní úsek akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. se zabývá prodejem zahraničních technologií na český a slovenský trh, servisem dodaných technologií a prodejem náhradních dílů a příslušenství.

Aktuálně prodáváme zejména:
-    Kanalizační vozidla německého výrobce KROLL/Hellmers
-    Kamerové systémy na inspekci kanalizací německého výrobce IBAK
-    Rukávce na bezvýkopové sanace potrubí německých výrobců SAERTEX a Röders

V roce 2017 byla vybudována nová servisní hala, ve které je možné servisovat současně dvě kanalizační a jedno kamerové vozidlo.


 

Propagační a marketingová činnost

Obchodní úsek akciové společnosti VAK Jablonné se pravidelně účastní různých výstav a konferencí, na kterých prezentuje výrobky všech zastupovaných firem a to jak v České Republice, tak i v zahraničí.

Z tuzemských konferencí a veletrhů jsou to např.:

  -   Odborný seminář VHOS Moravská Třebová
 
-   Konference VODA-ZLÍN
 
-   Konference o bezvýkopových technologiích NO-DIG
 
-   Mezinárodní vodohospodářská výstava VOD-KA v Praze
 
-   Konference SOVAK

Ze zahraničních konferencí a veletrhů jsou to např.:


    Veletrh techniky pro životní prostředí  IFAT Mnichov, SRN
 
  RO KA TECH, Kassel, SRN
 
  Konference ODPADOVÉ VODY Slovensko

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 27. 1. 2022, 05:50