Informace k rozsáhlé odstávce vodovodu Choceň

Dne 23.9.2017  provedla naše společnost rozsáhlou  plánovanou odstávku veřejného vodovodu Choceň, jejichž cílem byla realizace výměny hlavních sekčních šoupat v rámci  celé vodovodní sítě města Choceň.

Plánované přerušení dodávky pitné vody bylo  připraveno s mimořádnou  pečlivostí, a to nejen po stránce materiálových a montážních kapacit, ale především  v nové formě informovanosti  téměř každého odběratele formou automaticky zaslaného sdělení  ze zákaznického  e-mailu, SMS popř. písemným oznámením.

Současně byla ověřena funkčnost platného plánu nouzového zásobování lokality pitnou vodou cisternami a kontejnery, a to nejen kapacitami VAKU a.s. Jablonné, ale i technikou  z okolních vodohospodářských společností  (Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí,  Vysoké Mýto a Rychnova n. Kněžnou).

Výjimečnost tohoto přerušení dodávek pitné vody spočívala především  v jejím rozsahu, kdy   z důvodu potřeby výměny hlavních uzávěrů na 5-ti  uzlových místech,  bylo nutno od dodávek vody na cca 12 hodin současně odpojit více jak 80 % odběratelů  města Choceň,  provést výměnu montážními četami nejen z provozu Choceň (výpomoc zajištěna i z provozu vodovodů Ústí n.O a Lanškroun), následně vodovodní systém zavodnit, odvzdušnit, odkalit a laboratorně zkontrolovat jakost pitné vody. Současně byl v praxi  ověřen způsob  omezené dodávky  pitné vody do části města Choceň (lokalita Dvořisko, ul. Vysokomýtská..) z vodovodu skupiny Svatý Jiří a zásobení části Běstovic a Skořenic přes vodovodní řad na Vrchovinu.

Velmi dobrá proinformovanost odběratelů, technická příprava a montážní schopnosti našich pracovníků,  to byly faktory, které zajistily, že nedošlo téměř k žádným problémům, a to ani na straně našich odběratelů (domácností i průmyslových podniků). Za to patří všem poděkování.

V době zveřejnění této aktuality je celý vodovodní systém  na několika místech v rámci města Choceň laboratorně prověřen a jakost pitné vody odpovídá jejím požadavkům bez výhrad.

 

Za VAK a.s. Jablonné nad Orlicí vedení společnosti a vedení provozu Choceň, 27.9.2017

 

FOTOGALERIE :

   

   

   

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 22:17