Informace o havárii vodovodu

 

Havárie vodovodního potrubí v Lanškrouně

Dne 1. 4. 2017 v cca  02.00 hodin byli pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., provoz Lanškroun informováni městskou policií o havárii vodovodu na křižovatce ulic Třešňovecká a Dobrovského. K  úniku vody následně vyjela pohotovostní služba. Na místě se potvrdilo, že se jedná o závažnou havárii veřejného vodovodu o průměru DN 300 mm s únikem vody vyšším než 100 l/s. 

Z tohoto důvodu byly neprodleně zahájeny úkony vedoucí k odstranění poruchy, tj. upřesnění místa poruchy hledačem, vytyčení ostatních podzemních sítí, zajištění řezáku asfaltu a bagru, nákladní dopravy, montérů a materiálu na opravu poruchy.

V cca 06.00 hodin byly zahájeny zemní práce. Z důvodu poruchy na hlavním přivaděči pro město Lanškroun bylo nutné počítat s přerušení dodávky vody u většího počtu obyvatel i části průmyslu. Obyvatelstvo bylo informováno prostřednictvím veřejného rozhlasu, dále pak na internetových stránkách města Lanškrouna a prostřednictvím sociální sítě Facebook.

Z důvodu většího rozsahu nutných uzavírek vody a předpokládané délce opravy bylo zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou přistavenými cisternami na náměstí J. M. Marků a v ul. B. Martinů u čp. 980. Dům pro seniory v ul. Janáčkova čp. 1003 byl zásobován přistavenými barely s pitnou vodou.

Stavební práce byly poměrně složité s ohledem na výskyt podzemních sítí (plyn a telefon), tím pádem se část zemních prací musela provádět ručním výkopem. I umístění poruchy v křižovatce ztížilo opravu vodovodu. K tomu je nutno připočíst i hloubku uložení potrubí DN 300. Po obnažení potrubí byla zjištěna podélná trhlina na potrubí dlouhá cca 2 metry těsně před obloukem a sekčním šoupátkem (viz přiložená fotodokumentace).  Úsek porušeného potrubí musel být vyříznut a nahrazen potrubím novým.

S obnovou dodávky pitné vody bylo započato v cca 15.00 hod. postupným  napouštěním vodovodní sítě. V 16 hod. došlo k natlakovaní potrubí na požadovanou hodnotu. Následně se provádělo odvzdušňování a odkalování sítě. V 18 hod. byly ukončeny všechny práce spojené s odstraněním havárie včetně zasypání a zhutnění výkopu. Po 19.00 hod. byly odebrány laboratorní vzorky vody a pokračovalo se v odkalování celé vodovodní sítě. Kontrolní laboratorní vzorky vody byly odebírány i v pondělí 3. 4. 2017. Jejich výsledky budou společností neprodleně zveřejněny.

Omlouváme se tímto všem poškozeným odběratelům za způsobené komplikace a děkujeme našim spolupracovníkům za obětavou práci, jejímž výsledkem bylo zprovoznění přivaděče a obnovení dodávky vody během cca 14 hodin. Zároveň chválíme za dobrou spolupráci zástupce města Lanškroun a městskou policii.

 

 VSTUP DO FOTOGALERIE

 

Jablonné nad Orlicí 3. 4. 2017                                                                                        Vedení akciové společnosti

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 22:54