Doplňkový vodní zdroj vrt JA – 1 Jakubovice

 

Z důvodu dlouhodobé a velmi napjaté vodní bilance pro zásobování vodovodu v obci Jakubovice ze stávajícího vrtu JA-1a,  byl  v létě 2018 spuštěn delší dobu připravovaný projekt na získání doplňkového  vodního zdroje. S vědomím, že v okolí obce je velmi nepříznivá prognóza získání kvalitní pitné vody, bylo na základě podrobného hydrogeologického průzkumu určeno místo, ve kterém by bylo možné zastihnout podzemní vodu v řádech desetin l/s, což by vyřešilo stávající i výhledový požadavek  obce.
Po dlouhých přípravách, které velmi komplikovalo jednání s vlastníkem pozemku - podnikem Lesy ČR s.p., který  musel záměr na svém pozemku odsouhlasit, byl v srpnu 2018  odvrtán hydrogeologický vrt  JA-1 do hl. 120 m v průměru 254 mm.  Vrt má dva  bodové přítoky  ve hl. 22 a 48 m pod úrovní terénu. Orientační čerpací zkouškou v dl. trvání 8 hod. byla zjištěna vydatnost cca 0,17 l/s. Vrt byl následně prohlouben do hl. 202 m (pod úroveň  drenážní  báze T. Orlice v D. Dobrouči), přičemž  se nedosáhlo téměř žádného zvýšení jeho vydatnosti (max. o 0,2-0,3 l/s).  Pro  další dlouhodobější čerpací zkoušku bylo čerpadlo zapuštěno do hl. 126 m od terénu. Následně vrt havaroval (došlo k jeho zavalení)  na současnou hloubku cca 86 m.

Návrh řešení:

1.     Největší přítoková zóna, tj. bodový přítok byl ve hl. 22 m a druhý drobný bodový přítok byl detekován ve hl. 48 m. Celkem by oba přítoky  měly vydatnost  max. 0,17 l/s.
2.    Vrt  lze tedy vyčistit do hloubky cca   80 -  90 m a je ho nutné  ihned vystrojit  na menší průměr (původně se uvažovalo s vystrojením 165/7,5 mm).  Následně provést čerpací zkoušku,  vyhodnotit jakost vody a sepsat  závěrečnou zprávu s návrhem na překlopení na vodní dílo.
Jaký bude finální výsledek tohoto řešení,  bude zřejmé do konce roku 2018.  Pokud bude v relaci očekávání, bude na vodovodní systém  obce Jakubovice napojen v průběhu roku 2019.


Za vedení VAK a.s. Ing. Fiedler Lubomír, MBA – VT náměstek

  příloha - investiční záměr na nový zdroj ZDE  ( formát PDF, 320 kB)

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 22:27