Samoodečet vodoměru
 
Pokyny k vyplnění formuláře odečtu vodoměru :
 
Tento formulář slouží k nahlášení stavu vodoměru tam, kde se naši pracovníci kvůli Vaší nepřítomnosti nedostali k plánovanému odečtu fakturačního měřidla.
 
Ve formuláři, prosím, doplňte místo odběru, jméno odběratele, datum odečtu a stav vodoměru.
 
Pokud na formuláři vyplníte i další nepovinné údaje, můžete nám napomoci k Vaší lepší informovanosti např. v případě havárie veřejného vodovodu. Nebude-li možno z nějakého důvodu zjistit stav vodoměru, bude spotřeba stanovena podle přílohy č. 12 (směrná čísla roční spotřeby vody) k vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
 
V případě dotazů k samoodečtu vodoměru volejte na jednotlivé provozy VAK (viz KONTAKTY), nebo přímo na tel.: 463 030 213 paní Janě Novotné.
 
 

 
 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Po kliknutí na tlačítko ODESLAT vyčkejte prosím na zobrazení potvrzovací zprávy o odeslání formuláře.


Pokud uvedete platnou emailovou adresu, budou Vám na ni zaslány vyplněné údaje.

 
 
 
 

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 27. 1. 2022, 05:49