Profil firmy

Předmět činnosti akciové společnosti VAK Jablonné nad Orlicí se rozšířil z tradičních činností, kterými jsou výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, údržba a opravy VH sítí a objektů, i na různé další obchodní služby a činnosti, které jsou většinou spojeny s vodním hospodářstvím.

Prioritami společnosti jsou:


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 26. 2. 2021, 22:09