Struktura společnosti

Hodnota základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. činí  645 236 tis. Kč s následující strukturou:

Struktura akcionářů počet akcií v procentech
Města a obce 603 348 93,5
DIKOVÉ 41 888 6,5
Celkem 645 236 100

 

 

 

Osoby, které společnost ovládají a osoby s podílem nad 4% na hlasovacích právech  :

Největší akcionáři počet akcií v procentech
 Město Choceň 109 688 16,9
 Město Králíky 93 488 14,4
 Město Letohrad 84 015 12,9
 Město Lanškroun 77 951 12,0
 Obec Červená Voda 30 808 4,7

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 28. 2. 2020, 09:50