Struktura společnosti

 

Hodnota základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. činí  775 327 000 Kč s následující strukturou:

Struktura akcionářů k 30.6.2020 počet akcií % z celkového počtu
Města a obce 733 439 94,6
Fyzické a právnické osoby 23 221 3,0
Vlastní akcie v majetku VAK Jablonné nad Orlicí,a.s. 18 667 2,4
Celkem 775 327 100

 

Osoby, které společnost ovládají a osoby s podílem nad 4% na hlasovacích právech  :

největší akcionáři počet akcií v procentech
Město Choceň 149 423 19,3
Město Lanškroun 142 879 18,4
Město Letohrad 98 068 12,6
Město Králíky 93 488 12,1
Obec Červená Voda 30 808 4,0

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 26. 10. 2020, 14:06