Konference Podzemní vody 2017

 

Soubor přednášek

4.ročník odborné konference

29.-30.3.2017
Hotel Filipinum Jablonné nad Orlicí

autor název formát / velikost  
 RNDr. Renata Kadlecová Přínosy projektu rebilance zásob podzemních vod I. PDF / 205 kB ZOBRAZIT
 RNDr. Renata Kadlecová Přínosy projektu Rebilance zásob podzemních vod II. PDF / 5,3 MB ZOBRAZIT
Ing. Juraj Barborik Kanalizační potrubní systém pro ochranu podzemních a povrchových vod I. PDF / 580 kB ZOBRAZIT
Ing. Juraj Barborik Kanalizační potrubní systém pro ochranu podzemních a povrchových vod II. PDF / 4,2 MB ZOBRAZIT
Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.  Funkce geofyzikálního průzkumu při lokalizaci hydrogeologických vrtů PDF / 710 kB ZOBRAZIT
Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. a kol. Geofyzikální metody v hydrogeologii PDF / 3,8 MB ZOBRAZIT
Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. Geofyzikální průzkum při lokalizaci hydrogeologických vrtů PDF / 4,5 MB ZOBRAZIT
Ing. Miloš Popelář Jak projektovat obnovu jímacích území a rizika navržených řešení PDF / 4,3 MB ZOBRAZIT
Ing. Radek Vlnas Reálné dopady sucha v letech 2015 a 2016 na podzemní vody I. PDF / 1,8 MB ZOBRAZIT
Ing. Radek Vlnas Reálné dopady sucha v letech 2015 a 2016 na podzemní vody II. PDF / 2,5 MB ZOBRAZIT
RNDr. Daniel Smutek Radosti a strasti hydrogeologa I. PDF / 130 kB ZOBRAZIT
RNDr. Daniel Smutek Radosti a strasti hydrogeologa II. PDF / 8,5 MB ZOBRAZIT
RNDr. Svatopluk Šeda Metodické doporučení ČAH č. 1/2013 k projektování a provádění vrtaných (trubních) studen v intencích současného vodního a stavebního práva PDF / 335 kB ZOBRAZIT
RNDr. Svatopluk Šeda Vyjimečné povolení k vsakování odpadních
vod do vod podzemních
PDF / 1,6 MB ZOBRAZIT
Mgr. Petr Nakládal Geofyzika a podrobné geologické mapování, aneb kdy voda teče podle geologických map PDF / 1,9 MB ZOBRAZIT
Mgr. Petr Nakládal Mystéria vrtů aneb geogynekologie v praxi PDF / 1,3 MB ZOBRAZIT
 Jiří Beránek  Elektronický systém pro správu dat z monitoringu PDF /  1,2 MB ZOBRAZIT
 Vít Kodeš  Pesticidy v podzemních vodách ČR  PDF / 5,0 MB  ZOBRAZIT
Ing. Jiří Kožušníček Pro koho je voda, jak ji chránit  a kde jsou hranice kompromisů? PDF / 3,4 MB ZOBRAZIT
Ing.Jiří Novák Jak je to s využíváním podzemních vod
z pohledu provozovatele
vodárenské infrastruktury
PDF / 5,5 MB ZOBRAZIT
RNDr. František Pastuszek Regenerovat, nový vrt ?
Podle čeho se rozhodovat ?
Lze rozhodnutí objektivizovat ?
PDF / 2,3 MB ZOBRAZIT
Ing. Dalibor Slavík Materiály pro výstroje vodárenských vrtů PDF / 1,5 MB ZOBRAZIT
RNDr. Pavel Špaček Hospodaření a nakládání s vodou v legislativě,technických normách a praxi PDF / 8,3 MB ZOBRAZIT
Ing. Jan Uhlík Ph.D. Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů PDF / 2,0 MB ZOBRAZIT

  

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 21:33