Konference Podzemní vody 2019

Soubor přednášek

6.ročník odborné konference
PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2019

10. - 12. 4. 2019
Hotel Studánka***, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou

 autor  název  PDF
RNDr. Ladislav Bíža Ochranná území zdrojů vod OTEVŘÍT
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. Právní úprava udržovacích prací na jímacích objektech v chráněných
územích a na „cizích pozemcích“
OTEVŘÍT
Ing. Anna Hrabánková, RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. Metodika pro hodnocení stavu chráněných území podzemní a povrchové vody vymezených podle
čl. 7 Rámcové směrnice o vodě č. 2000/60/ES
OTEVŘÍT
Ing. Josef Kraus, CSc. Ekonomické a věcné souvislosti řešení extrémních výkyvů počasí při dané struktuře vlastnických
vztahů k zemědělské půdě
OTEVŘÍT
Mgr. Vít Kodeš, Ph.D. Jaké směsi cizorodých látek lze najít v podzemních vodách? OTEVŘÍT
doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. Generel odvodňovacích staveb jako nástroj konfliktu zemědělství a požadavků vodárenské praxe na množství a jakost vody OTEVŘÍT
Petr Kupec Zadržování vody v lesních ekosystémech OTEVŘÍT
Rudolf Lidařík, Pavel Jánský Intenzifikace  studní  a  vrtů  metodou hydropuls OTEVŘÍT
Mgr. Goliáš Viktor Ph.D,
Mgr. Nakládal Petr
RNDr. Procházka Martin
Metody měření kvality injektáže v zemních výměnících na tepelná čerpadla OTEVŘÍT

RNDr. František Pastuszek, Mgr. Ivo Černý

Produkční analýza vodárenských vrtů OTEVŘÍT
RNDr. Hana Prchalová Chráněná území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu a jejich role v plánech povodí OTEVŘÍT
Radim Ptáček Zkušenosti s opravou hlubokých vrtů OTEVŘÍT
Ing. Barbora Sedlářová, Ing. Eva Juranová Požadavky na kontrolu provozu úpraven pitných podzemních vod z hlediska radioaktivity OTEVŘÍT
RNDr. Svatopluk Šeda Regenerace jímacího území Lažany OTEVŘÍT
RNDr. Svatopluk Šeda Renesance vodárenské hydrogeologie se pomalu rozbíhá OTEVŘÍT
Jan Baier, Jan Uhlík Využití matematických modelů pro účely stanovení ochranných pásem vodního zdroje OTEVŘÍT
Jan Dvorský a Jiří Urban Základy ekologického zemědělství OTEVŘÍT
Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D., Ing. Petr Fučík, ... Jakost drenážních vod (živiny, pesticidy a jejich metabolity) a její potenciální vliv na vodní zdroje OTEVŘÍT
RNdr. Daniel Smutek Je živá voda od Železných hor stále živá? aneb proměny krajiny a vody... OTEVŘÍT

 

 

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 21:44