Konference Podzemní vody 2021
 

Soubor přednášek

7.ročník odborné konference
PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2021

3. - 4. 11. 2021
Hotel Studánka***, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou

 

 
 autor  název  PDF
 

Sborník, úvodní strana

OTEVŘÍT

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

Legislativní standardy vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody

OTEVŘÍT
Ing. Miloš Svoboda

Technologie rotačně-příklepového vrtání vodárenských vrtů a její limity

OTEVŘÍT
Ing.Jaroslav Sedláček Rotary vrtání vodárenských vrtů OTEVŘÍT
Ing. Dalibor Slavík Vrtná technologie a technika pro vrtání studní OTEVŘÍT
Šupíková a kol. Regenerace vodárenských vrtů – diagnostika a cílená regenerace  OTEVŘÍT
Josef Vojtěch Datel, Anna Hrabánková Zásady ochrany hlubších zdrojů podzemních vod  OTEVŘÍT
Vojtěch Vinklárek Vliv počáteční vlhkosti horninového prostředí na vsakovací zkoušky OTEVŘÍT
Ing. Jakub Medek, Mgr. Petr Ferbar, Ing. Luděk Rederer Ochranná pásma vodárenských nádrží z pohledu správce povodí OTEVŘÍT

Tomáš Kvítek a Michal Krátký

Alternativní řešení ochrany vodních zdrojů ve vztahu k plošné zemědělské činnosti OTEVŘÍT
Mgr. Petr Nakládal Chaos v hydrogeologii OTEVŘÍT
Ing. Jan Reiter Studny, studánky a těžký boj s úřední mocí OTEVŘÍT
RNDr. Bohumil Svoboda CSc. Proč nám mizí podzemní voda ve studních OTEVŘÍT
RNDr.Martin Procházka a Ing.Václav Tenenko Záchrana vrtů DC-1 a DC-4 v oblasti Děčínské termy OTEVŘÍT
Ing.Magdalena Nesládková Stanovení místního směrodatného limitu pro jímací území Litá pro Plán zvládání sucha a stavu nedostatku vody Královehradeckého kraje OTEVŘÍT

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 28. 1. 2022, 06:31