Kvalita vody, ztráty vody, ochranná pásma a vodní zdroje

 

Kvalita vody po obcích PŘEJDI

Rozhodnutí KHS o zmírnění limitu ukazatele selen pro skupinový vodovod Lanškroun - oblast Horní Čermná, Dolní Čermná a Petrovice

 
Komentář k rozhodnutí KHS 
 

ZOBRAZ

 

 


ZOBRAZ

 

ZTRÁTY VE VODOVODNÍ SÍTI

Ztráty 2020 - porovnání provozů s rokem 2019 ZOBRAZ
Ztráty 2020 - porovnání provozů ZOBRAZ
Graf vývoje ztrátovosti ZOBRAZ
 
 
 OCHRANNÁ PÁSMA
 
Ochranná pásma vodních zdrojů - rozhodnutí ZOBRAZ
Ochranná pásma vodních zdrojů - mapa ZOBRAZ

 

 VÝVOJ, TRENDY, OSTATNÍ

Dlouhodobý trend vody určené k realizaci, vody fakturované, vlastní    spotřeby vody, vody nefakturované a ztrát ve vodovodní síti 1994 - 2020, vč.provozů ZOBRAZ
Vývoj  hladin podzemních vod  vybraných vodních zdrojů ZOBRAZ
Povolení k odběrům vod pro veřejné zásobování obyvatelstva ZOBRAZ
Problematika malých zdrojů pitné vody - článek MUDr. Fr.Kožíška, CSc., časopis Vodní hospodářství č.6/2011 ZOBRAZ

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 23:05