Ztráty vody, kvalita vody,ochranná pásma a vodní zdroje

 

KVALITA VODY PO OBCÍCH - odkaz ZDE

 

JAKOST VODY

 Vodovod Králíky - Červený Potok       odkaz OTEVŘÍT
 Vyhodnocení jakosti vody za r.2014 PDF OTEVŘÍT
 Vyhodnocení jakosti vody za r.2015 PDF OTEVŘÍT
 Vyhodnocení jakosti vody za r.2016 PDF  OTEVŘÍT
 Vyhodnocení jakosti vody za r.2017 PDF OTEVŘÍT
 Jakost ve vodovodní síti za r.2014 PDF OTEVŘÍT
 Jakost ve vodovodní síti za r.2015 PDF OTEVŘÍT
 Jakost ve vodovodní síti za r.2016 PDF  OTEVŘÍT
 Jakost ve vodovodní síti za r.2017 PDF  OTEVŘÍT
 Jakost surové vody za r.2016 PDF OTEVŘÍT
 Jakost surové vody za r.2017 PDF OTEVŘÍT
 Jakost vyrobené vody za r.2016 PDF OTEVŘÍT
 Jakost vyrobené vody za r.2017 PDF OTEVŘÍT
 Úprava surové vody na pitnou za rok 2016 PDF OTEVŘÍT
 Úprava surové vody na pitnou za rok 2017 PDF OTEVŘÍT
 Úprava surové vody na pitnou za rok 2018
PDF OTEVŘÍT
Úprava surové vody na pitnou za rok 2019 PDF OTEVŘÍT

 

  ZTRÁTY VE VODOVODNÍ SÍTI

 Ztráty 2019 - porovnání provozů s rokem 2018 PDF OTEVŘÍT
 Ztráty 2019 - porovnání provozů PDF OTEVŘÍT
 Graf vývoje ztrátovosti PDF OTEVŘÍT
 

 OCHRANNÁ PÁSMA

 Ochranná pásma vodních zdrojů - rozhodnutí      PDF  OTEVŘÍT
 Ochranná pásma vodních zdrojů - mapa              PDF OTEVŘÍT
 

 VÝVOJ, TRENDY, OSTATNÍ

Dlouhodobý trend vody určené k realizaci, vody fakturované, vlastní    spotřeby vody, vody nefakturované a ztrát ve vodovodní síti 1994 - 2019, vč.provozů PDF OTEVŘÍT

Vývoj  hladin podzemních vod  vybraných vodních zdrojů     

PDF OTEVŘÍT
Povolení k odběrům vod pro veřejné zásobování obyvatelstva  PDF OTEVŘÍT
Problematika malých zdrojů pitné vody - článek MUDr. Fr.Kožíška, CSc., časopis Vodní hospodářství č.6/2011 PDF OTEVŘÍT

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 16. 1. 2021, 10:35