Informace k valné hromadě 2021
 
 

Zápis z valné hromady, konané dne 29.6.2021

OTEVŘÍT

Příloha č. 1 - pozvánka na VH 29. 6. 2021

OTEVŘÍT

Příloha č. 2 - prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci

OTEVŘÍT

Příloha č. 3 - usnesení valné hromady č. 1 až 12

OTEVŘÍT

Příloha č. 4 - zpráva představenstva  o podnikatel. činnosti a stavu majetku od 1.1.2020 do 31.12.2020

OTEVŘÍT

Příloha č. 5 - zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření DR k podnětu k přezkoumání činnosti představenstva

OTEVŘÍT

Příloha č. 6 - žádost o vysvětlení č. 1 - Mgr. Ing. Miroslav Frank

OTEVŘÍT

Příloha č. 7 - odpovědi na žádosti o vysvětlení Mgr.- Ing. Miroslava Franka

OTEVŘÍT

Příloha č. 8 - protinávrh  k bodu 4 programu VH - Mgr. Ing. Miroslav Frank

OTEVŘÍT

Příloha č. 9 - protest č.1 - Mgr. Ing. Miroslav Frank

OTEVŘÍT
Příloha č. 10 - návrh změn stanov.pdf OTEVŘÍT

Příloha č. 11 - žádost o zaslání zápisu - Mgr.  Ing. Miroslav Frank

OTEVŘÍT
Výroční zpráva za rok 2020 OTEVŘÍT
 
datum aktualizace: 16.7.2021
 
 
 
 

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 22:07