Informace k valné hromadě 2020

 

 Pozvánka na valnou hromadu 2020

OTEVŘÍT
   

 příloha č.1

 Jednací a hlasovací řád valné hromady 2020

OTEVŘÍT

 příloha č.2

 Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za období
 od 1.1.2019 do 31.12.2019

OTEVŘÍT

 příloha č.3

 Zpráva o činnosti dozorčí rady  za rok 2019

OTEVŘÍT

 příloha č.4

 Zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka a Příloha v účetní závěrce 2019

OTEVŘÍT

 příloha č.5

 Smlouva o výk.  funkce člena představenstva ( Ing. Bohuslav Vaňous )

OTEVŘÍT

datum aktualizace : 22.5.2020


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 26. 5. 2020, 01:49