Finančně podporované investice
 
PROBÍHAJÍCÍ AKCE:
 
SKUPINOVÝ VODOVOD BRANDÝSKO
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 
ROZPRACOVANOST 12 / 2020 OTEVŘÍT
FOTOGRAFIE Z VÝSTAVBY ke dni 20.8.2020 OTEVŘÍT
PREZENTACE FOTOGRAFIÍ KE DNI 30.3.2020 OTEVŘÍT
PŘÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OTEVŘÍT
 

Termín zahájení:          XII .2019

Generální dodavatel:    sdr. firem Profistav a.s. – Geosan Group a.s. – Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.

Rozpočtové náklady:    150.996.706,42 Kč bez DPH

Předmětem plnění je nová stavba vodovodních řadů a výtlaků v lokalitách Choceň, Brandýs nad Orlicí přes obec Seč, VDJ Sudslava až do Skrovnice a dále ze zdroje Klopoty u obce Říčky přes obce Dobrá Voda, Rviště, VDJ Kaliště a VDJ Homolka. Součástí je dále realizace nového vrtu CH-2 u stávajícího VDJ Choceň, napojení stávající studny S-2 v Klopotech na novou akumulaci, výstavba nového VDJ Mostek 2 x 250 m3, nového VDJ Sudslava 2 x 100 m3, výstavba nové akumulace 70 m3 u ČS Klopoty a rozšíření akumulace VDJ Kaliště (současný stav 60 m3) o 1 x 110 m3. Stavba se člení na 20 stavebních objektů a 7 provozních souborů.

 

KANALIZACE HORNÍ TŘEŠŇOVEC 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 
ČLÁNEK DO ZPRAVODAJE 07-2021 OTEVŘÍT

OSLOVOVACÍ DOPIS PRO ODBĚRATELE

( aktualizace 19.10.2021 )

OTEVŘÍT
ROZPRACOVANOST 12/2020 OTEVŘÍT
PŘÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OTEVŘÍT
 

Termín zahájení:           1. 4. 2020

Generální dodavatel:     EVT Stavby s.r.o., Svitavy

Rozpočtové náklady:     63.810.236,30 Kč bez DPH

Předmětem plnění je vybudování splaškové kanalizace v celkové délce 6 439 m v obci Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí, za účelem odvedení odpadních splaškových vod. Navržená kanalizace bude zaústěna do kanalizačního systému obce Dolní Třešňovec (vybudován v roce 2015), čímž budou splaškové odpadní vody svedeny až na čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV“) Lanškroun. Součástí stavby je též přeložka vodovodu ve třech místech.

 

SKUPINOVÝ VODOVOD LETOHRADSKO
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 
ROZPRACOVANOST 12 / 2020 OTEVŘÍT
FOTOGRAFIE Z VÝSTAVBY ke dni 20.8.2020 OTEVŘÍT
PŘÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OTEVŘÍT
 

Termín zahájení:           20. 4. 2020

Generální dodavatel:     VCES a.s., Praha

Rozpočtové náklady:     97.800.979,26 Kč bez DPH

Předmětem plnění je rozšíření provozní akumulace pro město Letohrad výstavbou nového VDJ v lokalitě Bažantnice (kapacita akumulace 2x 500 m3) s využitím vodního zdroje LT2 a nové čerpací stanice ČS2 a nového vodního zdroje LT5 s novou čerpací stanicí ČS3. Součástí předmětu plnění je dále provedení nových a náhradních páteřních rozvodových a výtlačných řadů vodovodní sítě města Letohrad a nové čerpací stanice ČS1 z vodního zdroje LT1 za účelem zajištění provozní spolehlivosti vodovodní sítě ve městě Letohrad. Provozní kapacita pro obec Mistrovice a okolí bude rozšířena výstavbou nového VDJ Mistrovice II s kapacitou akumulací 2x 400 m3. Provedeno bude dále posílení stávající čerpací stanice ČS Sutice a ČS Lubník II včetně úpravy jejího přívodu. Stavba se člení na 18 stavebních objektů a 8 provozních souborů.

Video - hloubení vrtu LT-5 Letohrad

Koncepční rozvojové investice -
skupinové vodovody Letohradsko a Brandýsko
autor : Ing.Ondřej Hanuš
( prezentaci ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE )

DOKONČENÉ AKCE

Běstovice-dostavba kanalizace a čištění odpadních vod obce Běstovice

ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí 

Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod Letohrad

Kanalizace Dolní Třešňovec

Úpravna vody  pro vodní zdroj CH-1 a nového kapacitního vodojemu Choceň

         


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 22:35