Seznam akcí - finančně podporované investice

AKTUALIZACE PŘÍLOH U PLÁNOVANÝCH AKCÍ : 17.9.2019

PLÁNOVANÉ AKCE

Skupinový vodovod Brandýsko

Skupinový vodovod Letohradsko

Kanalizace Horní Třešňovec 

 
 
 
 

DOKONČENÉ AKCE

Běstovice-dostavba kanalizace a čištění odpadních vod obce Běstovice

ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí 

Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod Letohrad

Kanalizace Dolní Třešňovec

Úpravna vody  pro vodní zdroj CH-1 a nového kapacitního vodojemu Choceň

 

         


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 05. 12. 2019, 23:34