Ostatní investice

 

VYBERTE ROK :

2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2021

  
 

 ČOV Choceň – výměna mechanických česlí hrubých nečistot

 
ZOBRAZIT  
 

NAHORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2020

  

 Diverzifikace ovládání vodárenského dispečinku,
 dálkový   přenos dat

ZOBRAZIT  
 
  

  Helvíkovice – rekonstrukce objektu čerpací stanice a
  obnova jímacího území

ZOBRAZIT  
 
  

 Klášterec nad Orlicí – UV lampa na úpravně vody

ZOBRAZIT  
 
  

 Rekonstrukce strojního zařízení čerpacích stanic

ZOBRAZIT  

NAHORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2019

  

 ČOV Choceň – výměna vrat a dveří

ZOBRAZIT  
 
  

 ČOV Lanškroun – sanace lapáku písku

ZOBRAZIT  
 
  

 ČOV Letohrad – kalolis            

ZOBRAZIT  
 
  

 ČOV Jablonné nad Orlicí – místnost pro kalolis

ZOBRAZIT  
 
  

 ČOV Choceň – dokončení rekonstrukce provozní budovy

ZOBRAZIT  
 
  

 Kameničná - ATS

ZOBRAZIT  

NAHORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2018

  

 ČOV Choceň – zahájení rekonstrukce provozní budovy

ZOBRAZIT  
 
  

 Lanškroun – rekonstrukce budovy provozu vodovodů

ZOBRAZIT  
 
  

 ČOV Lanškroun – rekonstrukce objektů přítoku

ZOBRAZIT  
 
  

 ČOV Choceň  – kalolis

ZOBRAZIT  

NAHORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2017

  

  Areál VAK Jablonné nad Orlicí a.s. -
  servisní hala pro kanalizační vozidla

ZOBRAZIT  
 
  

  Areál VAK Jablonné nad Orlicí a.s. -
  výměna vrat garáž
í

ZOBRAZIT  
 
  

  Sanace úseku vodovodního přivaděče(výtlaku)
  Jablonský les–vodojem Mistrovice Sutice

ZOBRAZIT  
 
  

 Stavební úpravy úpravny vody Klášterec n.O.

ZOBRAZIT  
 
  

 Regenerace a kamerové prohlídky vrtů

ZOBRAZIT  
 
  

  Nový sítopásový lis a stavební úpravy
  kalolisovny na ČOV Lanškroun

ZOBRAZIT  
 
  

 Propojení vodovodu  Choceň - Svatý Jiří

ZOBRAZIT  
 
  

 Ostatní investice ukončené v r.2017

ZOBRAZIT  

NAHORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2016

  

 Oprava vodojemu a čerpací stanice Tatenice

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava ČS a akumulace Klopoty

ZOBRAZIT  
 
  

 Rekonstrukce vrtu LO 5/3 Choceň - Peliny

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava vodojemu Pastviny

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava vodojemu Písečná

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava  vodojemu Vlčkovice

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava  vodojemu Mlýnický Dvůr

ZOBRAZIT  
 
  

  Změna technologie stabilizace kalů na
  ČOV Lanškroun na aerobní stabilizaci

ZOBRAZIT  
 
  

 Choceň, rekonstrukce budovy provozu vodovodů

ZOBRAZIT  
 
  

 Zateplení fásády správní budovy v Jablonném n.O.

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava přečerpávací stanice Kunvald

ZOBRAZIT  
 
  

 Ostatní investice ukončené v r.2016

ZOBRAZIT  

NAHORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2015

  

 Oprava  vodojemu Dolní Dobrouč

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava  přečerpávací stanice Písečná

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava čerpací stanice Dolní Dobrouč

ZOBRAZIT  
 
  

 ČS studny Albrechtice

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava čerpací stanice Králíky

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava čerpací stanice Horní Čermná

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava vodojemu Jamné nad Orlicí - dolní

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava vodojemu "Kozinec"

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava vodojemu Mladkov

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava čerpací stanice Semanín

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava čerpací stanice Sobkovice

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava vodojemu v Horním Třešňovci

ZOBRAZIT  

NAHORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2014

  

 Oprava budovy VDJ Loučky

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava budovy ČS Svatý Jiří

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava budovy ČS Choceň - JÚ  Darebnice

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava VDJ nízkého pásma Letohrad

ZOBRAZIT  
 
  

 Nová přečerpávací stanice Orlice - Jablonský les

ZOBRAZIT  
 
  

 Generální oprava  budovy VDJ Kunvald -  Sběrná

ZOBRAZIT  
 
  

 Rekonstrukce ÚV Čenkovice

ZOBRAZIT  

NAHORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2013

  

 Oprava VDJ Mladkov

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava VDJ Řetová-Pustina

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava VDJ Červená Voda

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava oplocení ČS Těchonín

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava objektu skladu chemikálií Jablonné nad Orlicí

ZOBRAZIT  
 
  

  Oprava VDJ Kunvald-Hladová Voda

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava VDj Letohrad-Ovčín

ZOBRAZIT  
 
  

 Lanškroun-ČOV zastřešení jímky na svážené odpadní vody

ZOBRAZIT  
 
  

 Intenzifikace ČOV Letohrad a dostavba kanalizace

ZOBRAZIT  
 
  

 Letohrad-zdroj a ČS Štola

ZOBRAZIT  
 
  

 Rekonstrukce pláště skladu MTZ Jablonné nad Orlicí

ZOBRAZIT  
 
  

 Rekonstrukce technologie PČS Anenská Studánka

ZOBRAZIT  
 
  

 Oprava zdroje V2 Horní Čermná

ZOBRAZIT  
 
  

  Celkový přehled vynaložených investičních
  prostředků za rok 2013

ZOBRAZIT  

NAHORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2012 a starší

  

 ČOV Jablonné nad Orlicí

ZOBRAZIT  
 
  

 ČOV Choceň

ZOBRAZIT  
 
  

 ČOV Lanškroun - intenzifikace 2005/07

ZOBRAZIT  
 
  

 ČOV Letohrad

ZOBRAZIT  
 
  

 Vodojem Dobříkov

ZOBRAZIT  
 
  

 Úpravna vody Svatý Jiří

ZOBRAZIT  
 
  

 Vodojem Tatenice

ZOBRAZIT  
 
  

 Úpravna vody Horní Čermná

ZOBRAZIT  
 
  

 Vodojem Jehnědí

ZOBRAZIT  
 
  

 Vodojem České Libchavy

ZOBRAZIT  
 
  

 Čerpací stanice České Libchavy

ZOBRAZIT  
 
  

 Dolní vodojem Dolní Dobrouč

ZOBRAZIT  
 
  

 Horní vodojem Dolní Dobrouč

ZOBRAZIT  
 
  

 Přečerpávací stanice Dolní Dobrouč

ZOBRAZIT  
 
  

 Vodojem Letohrad - nižší pásmo

ZOBRAZIT  
 
  

 Vodojem Letohrad - vyšší pásmo

ZOBRAZIT  
 
  

 Vodojem Jamné nad Orlicí-pod prameništěm

ZOBRAZIT  
 
  

 Čerpací stanice Letohrad Orlice

ZOBRAZIT  
 
  

 Úpravna vody Sudslava

ZOBRAZIT  
 
  

 Úpravna vody Červená Voda

ZOBRAZIT  

NAHORU

 
 
 

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 21:35