Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ceníky

Ceník vodného a stočného

Regionální cena vodného a stočného 2022 

Ceny jsou udané v Kč/m3 bez DPH včetně DPH
Vodné 41,70 45,87
Stočné 43,10 47,41
Celkem 84,80 93,28

 Ceny vodného a stočného pro vyjmenované lokality 2022

Ceny jsou udané v Kč/m3 bez DPH včetně DPH
Vodné obec Nasavrky (pouze do 15. 7. 2022, od 16. 7. 2022 platí regionální cena) 47,00 51,70
Vodné obce Přestavlky - Borovnice - Rájec - Vrbice - Chleny - Chlínky 40,40 44,44
Vodné obec Cotkytle 51,20 56,32
Stočné obce Dolní Čermná a Horní Čermná 43,43 47,77
Stočné obec Helvíkovice 43,00 47,30
Stočné obec Libchavy 54,00 59,40

Ceník dopravy

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 15.2.2022.

Vozidlo, mechanizace sazba v Kč
  km 1/4 hodina Mh 1 den
    * (N, V) ** (1 hodina)  
Osobní vozidla 14      
Užitková vozidla 20 120    
MAN, Liaz, Praga V3S, Fuso (kontejner, sklápěč , valník) 37 139 725  
Tatra 815 (kontejner, sklápěč) 40 139 815  
Tatra 148 jeřáb AD 020 44 275 1100  
Tatra 158 CAS (vývoz septiků, jímek….) 44 419 1 676  
MAN-Kroll, kanalizační vůz 45 824 3 296  
rypadlo JCB 8045 (pásové)     840  
rypadlo Takeuchi TB295W     1 250  
rypadlo JCB 3CX, JCB 4CX     899  
     + práce s bouracím kladivem     539  
Catepillar nakladač     649  
zapůjčení kontejneru ( MAN, Tatra)       195
zapůjčení cisterny 8 m3       590
zapůjčení cisterny 1 m3       195
zapůjčení cisterny ATS       995
cena vody 1 m3     42  
řezačka spár, cena za 1 m asfalt  beton    
     - hloubka do 10 cm 60 85    
     - hloubka 10 - 16 cm 90 140    
tlakové mytí, bez obsluhy     440  
         
*  (N, V)nakládka, vykládka
**  časová (hodinová) sazba
Při opakované přepravě (malý počet km) a také u zemních strojů se účtuje časová sazba za 1 hodinu 
po celou dobu výkonu stroje bez ohledu na ujeté kilometry.

Ceník ostatních služeb

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 15.2.2022.

  Kč / hodinu
Zabezpečení obsluhy a údržby vodovodních a kanalizačních sítí
dle příslušných oborových norem
390
Zhotovení nových přípojek, montáže vodoměrů 390
Opravy poruchových stavů na vodohospodářských sítích 390
Obhlídka pracoviště technikem (vedoucím provozu) 500
   
Revize hydrantů - revizní tým (dispečink+provoz)  790 / ks
  Kč / m3
Splaškové odpadní vody z domácnosti 200
Splaškové odpadní vody z průmyslu 200
Průmyslové odpadní vody 200 popř. individuálně dle jejich jakosti
Likvidace kalů z ČOV, které zpracovávají splaškové odpadní vody 420

Kontaktní osoby: technolog - Mgr. Veronika Štěpánková  776 271 576, doprava - Petr Krátký  606 631 144

Vodohospodářská poradenská činnost: Kč / hodinu
- zajišťování podkladů pro povolení odběrů vody

 

 

 

590

- sledování a vyhodnocování jakosti pitných vod včetně
   návrhů potřebných nápravných opatření
- legislativní činnost na úseku vodohospodáře a technologa
- zpracování a aktualizace provozních řádů vodovodů
- zpracování evidenčních výkazů o vodovodech 

Kontaktní osoby: Mgr. Veronika Štěpánková  776 271 576, Petr Vávra  606 647 374

Monitorování potrubí (DN100 - DN800) kamerou firmy IBAK, typ Orion 2 včetně záznamu na DVD a zhotovení protokolu o kamerové prohlídce Kč / hod
- nová kanalizace - kolaudační prohlídka     cena dohodou dle počtu ujetých, zmonitorovaných metrů
- stávající kanalizace (po vyčištění)
- přípravné práce 590
Monitorování domovních přípojek od DN20 do DN120, přenosný kamerový systém pro průměry potrubí od DN20 do DN120, záznam ve formátu MPEG4, max. 720 x 480 na USB flash disk

1000

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

  Kč / hodinu
Nová strojní nebo technologická zařízení na VH-objektech na základě
konkrétní cenové nabídky za komplexní dodávku a montáž
(vývěvy, kompresory, tlakové nádoby, vodoměry atd.)

 

420

Zajišťování instalace, oprav a údržby elektrických zařízení 420
Zajišťování oprav přípojek NN 420
Montáž elektrických ovladačů ATS 420
Zajišťování montáže a měření kompenzace jalové elektrické energie 420
Práce s elektrocentrálou 50 kVA včetně obsluhy (bez dopravy a paliva) 1 200
Práce s elektrocentrálou 220 kVA včetně obsluhy (bez dopravy a paliva) 1 800
Práce s elektrocentrálou EP1600 včetně obsluhy (bez dopravy a paliva) 600

 

Operativní vyhledávání poruch na vodovodní síti:

Vyhledávání poruch hledací soupravou (poslechovým zvonem) 420
Vyhledávání poruch kolerátorem 790
Vyhledávání trasy potrubí pomocí pulzního přístroje PVG 790
Vyhledávání závad na síti pomocí multikorelátoru ENIGMA 1 000
Vyhledávání závad na síti pomocí systému ZONESCAN 1 000
Vyhledávání závad formátovacím plynem 1 000
   + formátovací plyn 2 570 náplň
Vytyčování podzemních zařízení hledací soupravou 790
- minimální sazba 790,- Kč, dále každých započatých 30 minut sazba 395,- Kč
Náklady spojené s dopravou
-  čas strávený na cestě  190
-  ujeté km 20 Kč / km

Za práce prováděné urgentně v termínu do 24 hodin, dále v sobotu, neděli a svátcích účtujeme  příplatek 50 %

 

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

  Kč za vývrt dl. 1 cm
Beton, kamenina, kámen  
Průměr korunky 102 mm - 152 mm 20 
Průměr korunky 153 mm - 202 mm 27
Plasty
Průměr korunky 160 mm - 200 mm 5

Kontaktní osoba: Pavel Novák  724 073 045

  Kč / hodinu
Poradenská činnost na úseku čerpání vody a energetiky 590
Konzultace při předprojektové a projektové přípravě 590
Odborný dozor při montáži strojní technologie 590

 

    Kč / hodinu
Poradenská činnost na úseku GIS 590
Informace o geografické situaci vodárenského zařízení v digitální podobě: pouze pro projekční účely
délka sítí do 1000 m zdarma
délka sítí nad 1000 m 690 / úkon

Kontaktní osoba: Pavel Pouzar  725 495 462

 

    Kč / hodinu
Právní poradenská činnost s vodohospodářským zaměřením 690

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Faltejsek  602 374 473

 

    Kč / hodinu
Ekonomická poradenská činnost s vodohospodářským zaměřením 690

Kontaktní osoba: Hana Sentivanyová  730546133

 

K ceně opravy u specializované firmy bude fakturována přirážka 25 % na pokrytí vedlejších nákladů
(dopravy atd.)

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

  Kč / hodinu
Investiční, dozorovací a inženýrská činnost, která je spojená s přípravou a realizací vodohospodářských staveb včetně provádění výběrových řízení dle zákona č.199/94 Sb. (nebo cena dle dohody - 1,7 až 2,0 % z ceny investiční akce) 590
Zajišťování předprojektové a projektové přípravy investičních akcí a rekonstrukcí
(cena se sjednává dohodou dle rozsahu investiční akce) 
590
 
Zkoušky vodotěsnosti nádrží dle ČSN 75 0905 - pro nové nádrže 5 000 / ks + doprava
Zkoušky vodotěsnosti nádrží dle ČSN 75 0905   - pro stávající nádrže - připravená, vyčištěná ..  10 000 / ks + doprava

Kontaktní osoby: Ing. Martin Jiruf  607 236 983, Ing. Lukáš Novák  602 737 003

 

 

Sjednávání limitů a sazeb elektrické energie, odběrových diagramů
vybraných ČS a ČOV s VČE
590
Provádění pravidelných revizí elektrických zařízení 590

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

 

   
Poplatek za administraci pohledávky  100
Poplatek za přerušení a obnovení dodávky vody  1157