Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ceníky

Ceník vodného a stočného

Platnost ceníku od 1.1.2023.

 Regionální cena vodného a stočného 2023

 

 

Měrná jednotka

 
bez DPH včetně DPH
Vodné Kč/m3 47,90 52,69
Stočné Kč/m3 48,10 52,91
Celkem Kč/m3 96,00 105,60

 Ceny vodného a stočného pro vyjmenované lokality 2023

 

 

Měrná jednotka

 
bez DPH včetně DPH
Vodné obce Přestavlky - Borovnice - Rájec - Vrbice - Chleny - Chlínky Kč/m3 48,60 53,46
Vodné obec Cotkytle Kč/m3 58,90 64,79
Stočné obce Dolní Čermná a Horní Čermná Kč/m3 48,90 53,79
Stočné obec Helvíkovice Kč/m3 48,10 52,91
Stočné obec Libchavy Kč/m3 58,10 63,91

Ceník dopravy

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 7.7.2023.

Vozidlo, mechanizace sazba v Kč
  km 1/4 hodina
* (N, V)
Mh
** (1 hodina)
1 den
         
Osobní vozidla 14      
Užitková vozidla 20 135    
MAN, Liaz, Praga V3S, Fuso (kontejner, sklápěč , valník) 40 154 940 1)  
Tatra 815 (kontejner, sklápěč) 44 154 990 1)  
Tatra 158 (kontejner) 49 248 1200 1)  
Tatra 148 jeřáb AD 020 49 300 2) 1 200 2)  
Tatra 158 CAS (vývoz septiků, jímek….) 49 450 1 800  
MAN-Kroll, kanalizační vůz 50 850 3 400  
rypadlo JCB 8045 (pásové)     940  
rypadlo Takeuchi TB295W     1 350  
rypadlo JCB 3CX, JCB 4CX     990  
     + práce s bouracím kladivem     540  
Catepillar nakladač     740  
zapůjčení kontejneru ( MAN, Tatra)       195
zapůjčení cisterny 8 m3       590
zapůjčení cisterny 1 m3       195
zapůjčení cisterny ATS       995
cena vody 1 m3   48  
řezačka spár, cena za 1 m asfalt  beton    
     - hloubka do 10 cm 60 85    
     - hloubka 10 - 16 cm 90 140    
tlakové mytí, bez obsluhy 440  
autodílna – opravy automobilů, bagrů a dalších mechanismů 490  

 

Kontaktní osoby: Petr Krátký  606 631 144, Jiří Janíček  604 476 164

 

* (N, V) ........ nakládka, vykládka         
** ................ časová (hodinová) sazba

 

1) Při opakované přepravě (malý počet km) a také u zemních strojů se účtuje časová sazba za 1 hodinu po celou dobu výkonu stroje bez ohledu na ujeté kilometry.
2) Minimální fakturovaná doba je 2h.

 

 

Ceník ostatních služeb

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 15.2.2023.

  Kč / hodinu
Zabezpečení obsluhy a údržby vodovodních a kanalizačních sítí
dle příslušných oborových norem
550
Zhotovení nových přípojek, montáže vodoměrů 550
Opravy poruchových stavů na vodohospodářských sítích 550
Obhlídka pracoviště technikem (vedoucím provozu) 650
   
Revize hydrantů - revizní tým (dispečink+provoz)  990 / ks
  Kč / m3
Splaškové odpadní vody z domácnosti 250
Splaškové odpadní vody z průmyslu 250
Průmyslové odpadní vody 250 popř. individuálně dle jejich jakosti
Likvidace kalů z ČOV, které zpracovávají splaškové odpadní vody 500

Kontaktní osoby: Mgr. Veronika Štěpánková  776 271 576, doprava - Petr Krátký  606 631 144

Vodohospodářská poradenská činnost: Kč / hodinu
- zajišťování podkladů pro povolení odběrů vody

 

 

 

750

- sledování a vyhodnocování jakosti pitných vod včetně
   návrhů potřebných nápravných opatření
- legislativní činnost na úseku vodohospodáře a technologa
- zpracování a aktualizace provozních řádů vodovodů
- zpracování evidenčních výkazů o vodovodech 

Kontaktní osoby: Petr Vávra  606 647 374, Mgr. Veronika Štěpánková  776 271 576,

Monitorování potrubí (DN100 - DN800) kamerou firmy IBAK, typ Orion 2 včetně záznamu na DVD a zhotovení protokolu o kamerové prohlídce Kč / hod
- nová kanalizace - kolaudační prohlídka     cena dohodou dle počtu ujetých, zmonitorovaných metrů
- stávající kanalizace (po vyčištění)
- přípravné práce 590
Monitorování domovních přípojek od DN20 do DN120, přenosný kamerový systém pro průměry potrubí od DN20 do DN120, záznam ve formátu MPEG4, max. 720 x 480 na USB flash disk

1000

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

  Kč / hodinu
Nová strojní nebo technologická zařízení na VH-objektech na základě
konkrétní cenové nabídky za komplexní dodávku a montáž
(vývěvy, kompresory, tlakové nádoby, vodoměry atd.)

 

550

Zajišťování instalace, oprav a údržby elektrických zařízení 550
Zajišťování oprav přípojek NN 550
Montáž elektrických ovladačů ATS 550
Zajišťování montáže a měření kompenzace jalové elektrické energie 550
Práce s elektrocentrálou 50 kVA včetně obsluhy (bez dopravy a paliva) 1 200
Práce s elektrocentrálou 220 kVA včetně obsluhy (bez dopravy a paliva) 1 800
Práce s elektrocentrálou EP1600 včetně obsluhy (bez dopravy a paliva) 600

 

Operativní vyhledávání poruch na vodovodní síti:

Vyhledávání poruch hledací soupravou (poslechovým zvonem) 550
Vyhledávání poruch kolerátorem 790
Vyhledávání trasy potrubí pomocí pulzního přístroje PVG 790
Vyhledávání závad na síti pomocí multikorelátoru ENIGMA 1 000
Vyhledávání závad na síti pomocí systému ZONESCAN 1 000
Vyhledávání závad formátovacím plynem 1 000
   + formátovací plyn 2 570 / láhev
Vytyčování podzemních zařízení hledací soupravou 790
- minimální sazba 790,- Kč, dále každých započatých 30 minut sazba 395,- Kč
Náklady spojené s dopravou
-  čas strávený na cestě  400
-  ujeté km 20 Kč / km

Za práce prováděné urgentně v termínu do 24 hodin, dále v sobotu, neděli a svátcích účtujeme  příplatek 50 %

 

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

  Kč za vývrt dl. 1 cm
Beton, kamenina, kámen  
Průměr korunky 102 mm - 152 mm 20 
Průměr korunky 153 mm - 202 mm 27
Plasty
Průměr korunky 160 mm - 200 mm 5

Kontaktní osoba: Pavel Novák  724 073 045

  Kč / hodinu
Poradenská činnost na úseku čerpání vody a energetiky 750
Konzultace při předprojektové a projektové přípravě 750
Odborný dozor při montáži strojní technologie 750

 

    Kč / hodinu
Poradenská činnost na úseku GIS 750
Informace o geografické situaci vodárenského zařízení v digitální podobě: pouze pro projekční účely
délka sítí do 1000 m zdarma
délka sítí nad 1000 m 690 / úkon

Kontaktní osoba: Pavel Pouzar  725 495 462

 

    Kč / hodinu
Právní poradenská činnost s vodohospodářským zaměřením 990

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Faltejsek  602 374 473

 

    Kč / hodinu
Ekonomická poradenská činnost s vodohospodářským zaměřením 990

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Petr Dobroucký   463 030 214

 

K ceně opravy u specializované firmy bude fakturována přirážka 25 % na pokrytí vedlejších nákladů
(dopravy atd.)

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

  Kč / hodinu
Investiční, dozorovací a inženýrská činnost, která je spojená s přípravou a realizací vodohospodářských staveb včetně provádění výběrových řízení dle zákona č.199/94 Sb. (nebo cena dle dohody - 1,7 až 2,0 % z ceny investiční akce) 750
Zajišťování předprojektové a projektové přípravy investičních akcí a rekonstrukcí
(cena se sjednává dohodou dle rozsahu investiční akce) 
750
 
Zkoušky vodotěsnosti nádrží dle ČSN 75 0905 - pro nové nádrže 5 000 / ks + doprava
Zkoušky vodotěsnosti nádrží dle ČSN 75 0905   - pro stávající nádrže - připravená, vyčištěná ..  10 000 / ks + doprava

Kontaktní osoby: Ing. Martin Jiruf  607 236 983, Ing. Lukáš Novák  602 737 003

 

 

Sjednávání limitů a sazeb elektrické energie, odběrových diagramů
vybraných ČS a ČOV s VČE
750
Provádění pravidelných revizí elektrických zařízení 750

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

 

   
Poplatek za administraci pohledávky  100
Poplatek za přerušení a obnovení dodávky vody  1653