Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Základní informace

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Sídlo: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO: 48173398
DIČ: CZ48173398
Datum založení: 1. 1. 1994, společnost byla založena na dobu neurčitou
Zápis do OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: oddíl B, vložka 991
ID dat.schránky: wr5uy77
Internetové stránky www.vak.cz
Email vak@vak.cz
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. VÍCE...

img_qrcode_vak.png

Historie firmy

Původní státní podnik Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí přešel v rámci privatizačního projektu do vlastnictví Fondu národního majetku ČR. Tento fond následně předal vodohospodářský majetek do vlastnictví jednotlivým obcím a městům, a tím vznikla 1. ledna 1994 nová vodohospodářská společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, akciová společnost zápisem do obchodního rejstříku. Už od svého založení se řadí mezi menší, ale viditelné vodohospodářské společnosti ČR, a to především díky svým obchodním činnostem mimo hlavní předmět podnikání, a také díky otevřenému a vstřícnému jednání se svými akcionáři a s obchodními partnery .

V lednu 1994 se do akciové společnosti v rámci privatizačního projektu zapojilo 44 subjektů obcí a měst, kteří vlastnili 85 % akcií (241 142 ks). Další akcie byly nabídnuty do 2. vlny kuponové privatizace. Jednalo se o 11 % akcií (30 567 ks). Zbývající akcie tvořící základní kapitál společnosti byly vloženy Fondem národního majetku ČR do tzv. Restitučního investičního fondu. Jednalo se o 3 % akcií (8 491 ks). Zbývající část akcií byla vložena do tzv. Nadačního investičního fondu. Jednalo se o 1 % akcií (2 730ks) .

Následně postupně vstoupilo do nové akciové společnosti dalších 17 obcí v  souvislosti s uzavíráním dohod o bezúplatném převodu vodohospodářského majetku.