Cookie Consent by Free Privacy Policy website

SMART technologie

Poskytování této služby je prozatím omezeno na odběratele v lokalitách měst Choceň, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Lanškroun a Letohrad (včetně Orlice a Kunčic).    

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí nezaostává v moderních trendech v poskytování služeb svým odběratelům a nabízí službu sledování hlavního fakturačního vodoměru v režimu online.

  • jednoduchý náhled na stav vodoměru přes webové rozhraní
  • neustálý přehled o množství spotřebované vody
  • možnost odečtu stavu vodoměru bez vstupu k zákazníkovi
  • prevence ochrany majetku rychlou detekcí úniků vody
  • snižování ztrát vody – pozitivní vliv na životní prostředí
  • ochrana zásob vodních zdrojů – spotřeba bez plýtvání
  • rychlejší detekce poruch na vodovodních přípojkách, nebo na vodovodní síti

 

img_pdf.png Prezentace služby Smart metering
 

 

img_vodomer_vysilacka.jpg

Vodoměr osazený vysílačkou

Služba je zajišťována pouze pro hlavní fakturační vodoměr, který je, nebo bude nově osazen speciálním zařízením pro dálkový odečet. Díky tomuto zařízení, které je součástí vodoměru můžete sledovat svoji spotřebu vody, aniž byste museli jít k vodoměru do sklepa nebo do vodoměrné šachty. Nahlížet na chytrý vodoměr lze prostřednictvím zákaznického portálu, kam se je nutno předtím registrovat.

Přístup k údajům z vodoměru je možný z počítače, notebooku, tabletu, nebo i mobilního telefonu, pokud je takové zařízení v dosahu internetu. Není potřeba instalovat žádné další aplikace. Službu nezajišťujeme pro soukromé ani podružné bytové vodoměry.

Velmi výhodným doplňkem této služby, v případě zájmu odběratele, je i zasílání vybraných „Alarmů“, které mohou včas upozornit odběratele na nestandartní stav jeho spotřeby, případné poruchy na vnitřní instalaci, nekontrolovaného odtoku vody přes pojišťovací ventil apod. V praxi se jedná o dva druhy alarmů.

 

  Alarm upozorňující na možný únik vody u odběratele

Vysílačka odešle oznámení, pokud detekuje, že se za posledních 24 hodin nezastavil vodoměr alespoň na 5 minut – toto ocení zejména domácnosti a firmy s přerušovaným provozem výroby.

  Alarm oznamující nadměrnou spotřebu vody u odběratele

Odběratel si sám, na základě své zkušenosti, stanoví horní hodnotu denního odběru vody – zpravidla se nastavuje 300 % běžné spotřeby. Pokud bude tato hodnota překročena, obdrží odběratel upozornění v podobě e-mailu nebo SMS – dle jeho přání.

 

img_vysilac_bod.jpg

Vysílač - přístupový bod

about widget background
 
Ing. Michael Hillebrant

Referent Smart technologií

+420 735 187 210
hillebrant@vak.cz

 

 

Služba Smart metering je zdarma a odběrateli má poskytnout zejména informace.  VAK a.s. z této služby nenese odpovědnost za způsobené škody, například únikem vody u odběratele. Standardně totiž průběžně nesleduje a dále nevyhodnocuje   spotřeby vody realizované odběratelem mimo pravidelné odečty vodoměru.