Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ceníky

Ceník vodného a stočného

Platnost ceníku od 1.1.2023.

 Regionální cena vodného a stočného 2023

 

 

Měrná jednotka

 
bez DPH včetně DPH
Vodné Kč/m3 47,90 52,69
Stočné Kč/m3 48,10 52,91
Celkem Kč/m3 96,00 105,60

 Ceny vodného a stočného pro vyjmenované lokality 2023

 

 

Měrná jednotka

 
bez DPH včetně DPH
Vodné obce Přestavlky - Borovnice - Rájec - Vrbice - Chleny - Chlínky Kč/m3 48,60 53,46
Vodné obec Cotkytle Kč/m3 58,90 64,79
Stočné obce Dolní Čermná a Horní Čermná Kč/m3 48,90 53,79
Stočné obec Helvíkovice Kč/m3 48,10 52,91
Stočné obec Libchavy Kč/m3 58,10 63,91

Ceník dopravy

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 1.2.2023.

Vozidlo, mechanizace sazba v Kč
  km 1/4 hodina
* (N, V)
Mh
** (1 hodina)
1 den
         
Osobní vozidla 14      
Užitková vozidla 20 135    
MAN, Liaz, Praga V3S, Fuso (kontejner, sklápěč , valník) 40 154 9401  
Tatra 815 (kontejner, sklápěč) 44 154 9901  
Tatra 148 jeřáb AD 020 49 3002 1 2002  
Tatra 158 CAS (vývoz septiků, jímek….) 49 450 1 800  
MAN-Kroll, kanalizační vůz 50 850 3 400  
rypadlo JCB 8045 (pásové)     940  
rypadlo Takeuchi TB295W     1 350  
rypadlo JCB 3CX, JCB 4CX     990  
     + práce s bouracím kladivem     540  
Catepillar nakladač     740  
zapůjčení kontejneru ( MAN, Tatra)       195
zapůjčení cisterny 8 m3       590
zapůjčení cisterny 1 m3       195
zapůjčení cisterny ATS       995
cena vody 1 m3   48  
řezačka spár, cena za 1 m asfalt  beton    
     - hloubka do 10 cm 60 85    
     - hloubka 10 - 16 cm 90 140    
tlakové mytí, bez obsluhy 440  
autodílna – opravy automobilů, bagrů a dalších mechanismů 490  

 

Kontaktní osoby: Petr Krátký  606 631 144, Jiří Janíček  604 476 164

 

* (N, V) ........ nakládka, vykládka         
** ................ časová (hodinová) sazba

 

1 Při opakované přepravě (malý počet km) a také u zemních strojů se účtuje časová sazba za 1 hodinu po celou dobu výkonu stroje bez ohledu na ujeté kilometry.
2 Minimální fakturovaná doba je 2h.

 

 

Ceník ostatních služeb

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 15.2.2023.

  Kč / hodinu
Zabezpečení obsluhy a údržby vodovodních a kanalizačních sítí
dle příslušných oborových norem
550
Zhotovení nových přípojek, montáže vodoměrů 550
Opravy poruchových stavů na vodohospodářských sítích 550
Obhlídka pracoviště technikem (vedoucím provozu) 650
   
Revize hydrantů - revizní tým (dispečink+provoz)  990 / ks
  Kč / m3
Splaškové odpadní vody z domácnosti 250
Splaškové odpadní vody z průmyslu 250
Průmyslové odpadní vody 250 popř. individuálně dle jejich jakosti
Likvidace kalů z ČOV, které zpracovávají splaškové odpadní vody 500

Kontaktní osoby: Mgr. Veronika Štěpánková  776 271 576, doprava - Petr Krátký  606 631 144

Vodohospodářská poradenská činnost: Kč / hodinu
- zajišťování podkladů pro povolení odběrů vody

 

 

 

750

- sledování a vyhodnocování jakosti pitných vod včetně
   návrhů potřebných nápravných opatření
- legislativní činnost na úseku vodohospodáře a technologa
- zpracování a aktualizace provozních řádů vodovodů
- zpracování evidenčních výkazů o vodovodech 

Kontaktní osoby: Petr Vávra  606 647 374, Mgr. Veronika Štěpánková  776 271 576,

Monitorování potrubí (DN100 - DN800) kamerou firmy IBAK, typ Orion 2 včetně záznamu na DVD a zhotovení protokolu o kamerové prohlídce Kč / hod
- nová kanalizace - kolaudační prohlídka     cena dohodou dle počtu ujetých, zmonitorovaných metrů
- stávající kanalizace (po vyčištění)
- přípravné práce 590
Monitorování domovních přípojek od DN20 do DN120, přenosný kamerový systém pro průměry potrubí od DN20 do DN120, záznam ve formátu MPEG4, max. 720 x 480 na USB flash disk

1000

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

  Kč / hodinu
Nová strojní nebo technologická zařízení na VH-objektech na základě
konkrétní cenové nabídky za komplexní dodávku a montáž
(vývěvy, kompresory, tlakové nádoby, vodoměry atd.)

 

550

Zajišťování instalace, oprav a údržby elektrických zařízení 550
Zajišťování oprav přípojek NN 550
Montáž elektrických ovladačů ATS 550
Zajišťování montáže a měření kompenzace jalové elektrické energie 550
Práce s elektrocentrálou 50 kVA včetně obsluhy (bez dopravy a paliva) 1 200
Práce s elektrocentrálou 220 kVA včetně obsluhy (bez dopravy a paliva) 1 800
Práce s elektrocentrálou EP1600 včetně obsluhy (bez dopravy a paliva) 600

 

Operativní vyhledávání poruch na vodovodní síti:

Vyhledávání poruch hledací soupravou (poslechovým zvonem) 550
Vyhledávání poruch kolerátorem 790
Vyhledávání trasy potrubí pomocí pulzního přístroje PVG 790
Vyhledávání závad na síti pomocí multikorelátoru ENIGMA 1 000
Vyhledávání závad na síti pomocí systému ZONESCAN 1 000
Vyhledávání závad formátovacím plynem 1 000
   + formátovací plyn 2 570 / láhev
Vytyčování podzemních zařízení hledací soupravou 790
- minimální sazba 790,- Kč, dále každých započatých 30 minut sazba 395,- Kč
Náklady spojené s dopravou
-  čas strávený na cestě  400
-  ujeté km 20 Kč / km

Za práce prováděné urgentně v termínu do 24 hodin, dále v sobotu, neděli a svátcích účtujeme  příplatek 50 %

 

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

  Kč za vývrt dl. 1 cm
Beton, kamenina, kámen  
Průměr korunky 102 mm - 152 mm 20 
Průměr korunky 153 mm - 202 mm 27
Plasty
Průměr korunky 160 mm - 200 mm 5

Kontaktní osoba: Pavel Novák  724 073 045

  Kč / hodinu
Poradenská činnost na úseku čerpání vody a energetiky 750
Konzultace při předprojektové a projektové přípravě 750
Odborný dozor při montáži strojní technologie 750

 

    Kč / hodinu
Poradenská činnost na úseku GIS 750
Informace o geografické situaci vodárenského zařízení v digitální podobě: pouze pro projekční účely
délka sítí do 1000 m zdarma
délka sítí nad 1000 m 690 / úkon

Kontaktní osoba: Pavel Pouzar  725 495 462

 

    Kč / hodinu
Právní poradenská činnost s vodohospodářským zaměřením 990

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Faltejsek  602 374 473

 

    Kč / hodinu
Ekonomická poradenská činnost s vodohospodářským zaměřením 990

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Petr Dobroucký   463 030 214

 

K ceně opravy u specializované firmy bude fakturována přirážka 25 % na pokrytí vedlejších nákladů
(dopravy atd.)

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

  Kč / hodinu
Investiční, dozorovací a inženýrská činnost, která je spojená s přípravou a realizací vodohospodářských staveb včetně provádění výběrových řízení dle zákona č.199/94 Sb. (nebo cena dle dohody - 1,7 až 2,0 % z ceny investiční akce) 750
Zajišťování předprojektové a projektové přípravy investičních akcí a rekonstrukcí
(cena se sjednává dohodou dle rozsahu investiční akce) 
750
 
Zkoušky vodotěsnosti nádrží dle ČSN 75 0905 - pro nové nádrže 5 000 / ks + doprava
Zkoušky vodotěsnosti nádrží dle ČSN 75 0905   - pro stávající nádrže - připravená, vyčištěná ..  10 000 / ks + doprava

Kontaktní osoby: Ing. Martin Jiruf  607 236 983, Ing. Lukáš Novák  602 737 003

 

 

Sjednávání limitů a sazeb elektrické energie, odběrových diagramů
vybraných ČS a ČOV s VČE
750
Provádění pravidelných revizí elektrických zařízení 750

Kontaktní osoba: Radek Tesař  721 861 837

 

   
Poplatek za administraci pohledávky  100
Poplatek za přerušení a obnovení dodávky vody  1653