Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Klášterec nad Orlicí – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace I. etapa

img_Opzp.jpg

Termín zahájení:          1.3.2022
 
Termín dokončení:       24 měsíců od předání staveniště
 
Generální dodavatel:    Společnost pro Klášterec – Profistav + K & K Technology,   kterou   tvoří Sdružení firem Profistav Litomyšl, a.s. a  K & K  Technology a.s.
 
Rozpočtové náklady:    73.550.381,00 Kč bez DPH  (cena díla  je bez projektových nákladů a dozoru)
 

Předmětem díla je dostavba chybějící veřejné kanalizace v obci Klášterec nad Orlicí a jejich částí v celkové délce  4 496 m (z toho je  3 587m  gravitačních stok  a 909 m výtlačného potrubí) a nové čerpací stanice odpadních vod.  Součástí díla je také intenzifikace stávající čistírny odpadních vod na novou kapacitu 4 200 EO, která bude zajišťovat čištění odpadních vod od  odběratelů  nově napojených na realizovanou kanalizaci  a vytvoří kapacitní podmínky pro čištění dovážených odpadních vod z rekreačních lokalit  obce s možností  budoucího napojení veřejné kanalizace z obce Pastviny.
Technologie čistírny odpadních vod bude plnit ty nejpřísnější limity pro vypouštěné znečištění, zejména pak pro celkový dusík a fosfor, které jsou limitujícími faktory pro minimalizaci  eutrofizačních procesů  povodí v Pastvinské přehrady.

Za investora Ing. Lubomír Fiedler, MBA